Lid worden

Wie kan er donateur worden van de BusinessClub sv Grol?

Een ieder die de s.v. Grol op een bepaalde manier sponsort (via een reclamebord langs het hoofdveld of eerste veld, shirtreclame, materiele bijdrage, advertentie in het clubblad, het schenken van een wedstrijdbal, bijdrage Marveldtoernooi of anders) kan donateur worden van de BusinessClub s.v. Grol.
 

Doelstellingen BusinessClub s.v. Grol

  • Betrokkenheid met de club vergroten door het organiseren van ontspannende activiteiten voor de donateurs.
  • Financiele ondersteuning aan de voetbalvereniging s.v. Grol
  • Business-to-Business voor donateurs van de BusinessClub s.v. Grol. Netwerken en ontspanning staan hoog in het vaandel bij de BusinessClub s.v. Grol. Het is de bedoeling minimaal tweemaal per jaar (voorjaar + najaar) een activiteit te organiseren
  • De sponsoravond voorafgaand aan het jaarlijkse Internationale Marveldtoernooi blijft in het huidige concept in tact.
     

Wat mogen donateurs van de B.C.G. verwachten?

Maximaal twee activiteiten / bijeenkomsten per seizoen.
 

Wat kost het en waar gaat het geld heen?

Donateurschap is 175,- euro per persoon per seizoen van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Beëindiging donateurschap, schriftelijk voor 1 juni. Inkomsten worden als volgt verdeeld:

  • 30% naar de s.v. Grol; besteding in overleg met het hoofdbestuur s.v. Grol
  • 70% voor activiteiten BusinessClub s.v. Grol.
     

Een sponsor kan meerdere donateurs inschrijven voor de B.C.G.

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met betaling via automatische incasso.